21.8.10

Dakwah, Tarbiyah dan Tauliah... (Siri 2)

Kerap kali aku berjumpa dengan seseorang yang suka menggelarkan diri mereka 'pendakwah', 'golongan dakwah', 'da'ie', 'golongan haraki' dan sebagainya. Situasi ini mengingatkan diriku akan sekelompok manusia di Pulau Pinang yang secara terang-terang menggunakan label 'Ahli Sufi' untuk memperkenalkan cara hidup mereka. Aneh! 

Sebenarnya tanggung jawab untuk menyebarkan dakwah bukanlah terdiri daripada kelompok yang ekslusif. Bahkan sebenarnya merujuk terus kepada kelompok yang bergelar 'umat Muhammad'.

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. (Ali Imran: 110)

Bahkan Allah s.w.t. juga telah berfirman:

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung. (Al-Baqarah: 104).

Kemudian, aku membelek lagi al-Qur'an, dinyatakan.

Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong (agama) Allah sebagaimana Isa ibnu Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia: "Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku (untuk menegakkan agama) Allah?" Pengikut-pengikut yang setia itu berkata: "Kamilah penolong-penolong agama Allah", lalu segolongan dari Bani Israil beriman dan segolongan lain kafir; maka Kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang menang. (As-Soff: 14)

Beberapa helaian al-Qur'an lagi menarik perhatianku.

Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata: "Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri?"
(Fussilat:33)

Ya, Allah, banyak lagi dalil-dalil dakwah dalam kitab-Mu ini.

Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik."(Yusuf:108)

Indahnya kitab-Mu ini. Ada lagi dalil.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah pada jalan-Nya, supaya kamu mendapat keberuntungan. (Al-Ma'idah: 35)

Maka, aku tersenyum. Aku adalah seorang pendakwah walau pun tanpa tag nama kerana aku adalah orang Islam dan umat Islam wajib berdakwah.

No comments: