22.2.14

Isu PBS : Perlu Kajian Segera!

Himpunan 222 Mansuhkan PBS.

Pada hemat saya isu pendidikan tidak wajar dipolitikkan namun pihak berwajib sewajarnya perlu mengkaji dasar sesuatu sistem pendidikan sedalam-dalamnya sebelum diimplementasikan di sekolah.

Pandangan kelompok pelaksana sistem iaitu guru perlulah juga diambil perhatian kerana merekalah 'front line' yang akan memastikan keberkesanan perjalanan sistem ini.

Tindakan ini penting agar masa depan anak bangsa tidak dipertaruhkan dalam kajian demi kajian yang lebih bersifat teorikal berbanding praktikal.