10.5.10

Kenali Harakah Islam Kontemporari : Ikhwanul Muslimin (Mesir)

Di permulaan abad 20, dunia Islam telah meluas dari pantai Barat Lautan Atlantik sampai hujung Timur Indonesia. Dunia Islam tersenyum menyambut kedatangan seorang mujaddid Islam zaman ini iaitu al-Imam as-Syahid Hassan al-Banna yang dilahirkan di Mahmudiyyah-sebuah desa di Mesir pada tahun 1906. Pada tahun 1927, beliau telah tamat pengajiannya dari Universiti Darul Ulum di Kaherah dan mengasaskan Ikhwanul Muslimin di Bandar Ismailiyyah pada tahun 1928. Beliau mati dibunuh oleh tentera upahan Raja Faruq.


Ikhwanul Muslimin dibentuk dan dipimpin oleh beliau. Harakah ini mempunyai keistimewaan yang tersendiri dengan kejelasan tujuannya dan kesyumulan pemikirannya. Begitu juga keistimewaan perencanaan dan penganalisaan keadaan semasa. Juga telah dipadukan di antara kedalaman pemikiran dan kefahaman Islam dan pembentukan akhlak dengan amal politik.

Kebangkitan dan perjalanannya bukanlah secara spontan tanpa perencanaan dan bukan semangat yang menyala-nyala tanpa ilmu dan tarbiyah. Akan tetapi satu keberangkatan dan perjalanan yang lebih dahulu dikaji dengan teliti. Kemudian disambung terus-menerus dengan amal dan dakwah, dengan jihad dan perlaksanaannya yang sungguh-sungguh.

Harakah ini (dan juga setiap harakah Islam) mesti mempunyai amal dan tindakan yang berkesan di dalam hidup manusia dan reality mereka. Untuk itu mesti lebih dahulu menentukan segenap manhaj (program) amalnya. Menetapkan segenap cara usahanya dan menggariskan garis perjalanannya di atas sinar jua konsep yang asasi:

1. Konsep Syamilah: yang merangkumi realiti yang hendak diubahnya. Satu konsep yang mencukupi untuk menentukan segala faktor yang menyebabkan keruntuhan dan keemahannya.

2. Konsep Kesedaran: terdapat jalan dan uslub yang bersinar di dalam amal dan usaha perubahan. Konsep ini menentukan falsafah aqidah dan segala prinsip perbaikannya.


Di atas sinar konsep ini, untuk merealisasikan amal Islam dan segala tuntutannya, harakah Islam telah melukiskan garis perjalanannya dan pembahagian tiga marhaah, tiga tahap:
1. Marhalah al-ta’rif (memperkenalkan dan memberi kesedaran): dengan mengembangkan fikrah Islam, menjelaskan hakikatnya dan menerangkan segala tujuannya dan menyeru manusia kepadanya.

2. Marhalah al-’dad wa takwin (persediaan dan pembentukan): dengan memilih anasir yang baik yang memikul bebanan dan membentuknya. Kemudian mempersiapkannya selaras dengan tanggungjawab yang menunggunya.

3. Marhalah al-tanfiz (perlaksanaan) : dengan merubah realiti yang ada dan merealisasikan realiti yang dicita-citakan menurut garis yang telah disemaikan.

No comments: