31.5.10

Kenali Firqah Bathil : Murjiah

Pengenalan

Golongan ini diberi kepada mereka merujuk makna perkataan irjak dari segi bahasa. Irjak mempunyai dua makna iaitu:


Pertama; ta’khir iaitu menangguhnya. Kedua; ialah memberi harapan. Mereka diberi nama Murji’ah kerana merujuk makna yang pertama iaitu ta’khir. Ini kerana mereka menangguhkan amalan daripada niat dan qasad (maksud atau tujuan). Apabila merujuk makna yang kedua, mereka berkata maksiat tidak memberi mudarat kepada iman sebagaimana taat tidak membawa mudarat kepada kufur. Kadang-kadang mereka memberi harapan pahala kepada pelaku maksiat.

Terdapat golongan yang lain di kalangan Murji’ah yang memberi penekanan kepada masalah iman, irjak dan qadar. Golongan ini berpecah kepada beberapa aliran seperti berikut:Al-Najariah:

Adalah pengikut Hasan bin Muhammad al-Najar.


Al-Jahamiah:

Pengikut Jaham bin Safuan yang lahir di Khurasan dan membawa ajaran sesat di sana.


Al-Bakriah:

Adalah pengikut Bakar bin Abdul Wahid. Menurut pengarang al-Mizan, Bakar bin Ziad al-Bahali, antara kejahatannya adalah mencipta hadis palsu dengan menyandarkannya kepada Abdullah bin al-Mubarak.


Al-Dhirariah:

Pengikut Dhirar bin Amru.


Al-Karramiah:

Pengikut Abdullah bin Muhammad bin Karram al-Naisaburi al-Sajistani. Pada zahirnya, dia dilihat sebagai orang yang warak dan ahli pidato yang memberi nasihat kepada orang ramai. Sebaliknya dia menjadi pemimpin besar ajaran sesat yang dikenali dengan nama al-Karramiah.


Al-Ubaidiah:

Pengikut Ubaid al-Kumait.


Al-Solihiah:

Pengikut Soleh bin Amru al-Solihi.


TG Haji Hadi Awang
Presiden Parti Islam Se-Malaysia (PAS)
Kuliyah Jumaat 08 Jun 2007
Dari Masjid Rusila, Marang, Terengganu

No comments: