31.5.10

Kenali Firqah Bathil : Hululiyah

Pengenalan

Mereka adalah golongan yang mendakwa roh Tuhan itu menjelma di dalam diri seseorang dan menganggap sebagai Tuhan. Mereka menghalalkan yang haram dengan mentakwilkannya. Ajaran ini meresap ke dalam beberapa golongan Syiah dan mazhab-mazhab yang lain yang disebut sebelum ini. Antaranya adalah al-Syaibaiyah, al-Bayaniah, al-Jahaniah, al-Khattabiah, al-Syari’iah, al-Numairiah dan al-Rizamiah. Disamping itu ada pula mazhab-mazhabnya yang berasingan. Antaranya ialah:
Al-Muqannaiah:

Pengikut seorang yang bernama Ata’ al-Muqanna’. Dia adalah ahli sihir yang buta. Dia mengaku dirinya bersifat ketuhanan dan menunjukkan sihirnya sehingga kelihatan satu bulan yang lain di langit. Dia mendakwa dapat melihat objek dari jarak dua bulan perjalanan.


Al-Hilmaniah:

Pengikut Abu Hilmani al-Damsyiqi yang berasal dari Parsi dan membesar di Halab, Syiria. Dia kemudiannya menyebarkan ajarannya di Damsyik.


Al-Azafirah:

Mereka adalah pengikut Abu al-Azafir Muhammad bin Ali al-Syalamaghani.Sumber : http://mazhab.sementoji.net/v1/?p=40

TG Haji Hadi Awang
Kuliyah Jumaat 15 Jun 2007

Dari Masjid Rusila, Marang, Terengganu

No comments: