24.12.09

Kenali Firqah Sesat : Syiah Rafidhah (Bahagian 1)

Kebelakangan ini terdapat pelbagai firqah (golongan) yang dikategorikan sebagai melampau dari sudut iktiqad dan amalan ibadat.

Pada kali ini saya ingin membawa para pembaca mengenali satu firqah yang kian menyebarkan sayapnya di Malaysia kini iaitu Firqah Syiah Rafidhah atau Syiah Imamiyah Ithna Asy'ariyah atau Syiah Ja'fariyah ini. Saya tidak akan mengulas berkaitan Syiah yang agak 'sederhana' seperti Syiah Ismailiyah. Saya akan terus memfokuskan artikel ini kepada golongan Syiah yang pertama tadi iaitu Syiah Ja'fariyah atau Syiah Rafidhah.

Kesesatan mereka bukanlah dari sudut perbezaan fiqh dengan satu kelompok Islam yang terpelihara iaitu Ahli Sunnah Wal Jamaah, namun perbezaan itu adalah mendasar kerana kelompok ini sebenarnya menolak al-Qur'an dan Sunnah serta berpegang hanya kepada: (1) takwilan golongan 'ulamak' mereka yang sesat dan (2) fakta sejarah yang dicarik-carik dan dirobek-robek untuk membuktikan kebenaran firqah mereka.

Saya terpaksa menulis makalah ini adalah sekadar untuk memberi peringatan kepada masyarakat peri bahayanya agama yang dianut oleh Ayatullah Khomeini, Mahmood Ahmedinejad dan lain-lain ini yang kini cuba menyebarkan pengaruh mereka di Malaysia.

Pada keluaran kali ini, saya muatkan serba sedikit perbezaan mendasar antara Syiah Rafidhah dengan ASWJ untuk menentang dakyah Syiah yang mendogmakan diri mereka sebagai pejuang Ahlil Bait ini. Namun, sebagai menghormati keterbukaan masyarakat kita dalam meraikan golongan yang 'berunsur' Islam, saya akan mengulas isu ini dalam bentuk yang tidak keras dan boleh diterima khalayak ramai. Segala 'tuduhan' (jika boleh dianggap sebagai tuduhan) ini saya cungkilkan daripada beberapa buah kitab mereka yang 'muktabar' (pada pandangan Syiah Rafidhah)

Berikut ini adalah perbezaan yang sangat menonjol antara agama Islam dengan Syi’ah Rafidhah, yang dengannya mudah-mudahan kaum muslimin dapat mengetahui hakikat sebenarnya ajaran agama Syi’ah Rafidhah:1. Pembawa Agama Islam adalah Muhammad Rasulullah.
1. Pembawa Agama Syi’ah adalah seorang Yahudi bernama Abdullah bin Saba’ Al Himyari. [Majmu' Fatawa, 4/435]

2. Rukun Islam menurut agama Islam:
1. Dua Syahadat
2. Sholat
3. Puasa
4. Zakat
5. Haji
[HR Muslim no. 1 dari Ibnu Umar]
2. Rukun Islam ala agama Syi’ah:
1. Sholat
2. Puasa
3. Zakat
4. Haji
5. Wilayah/Kekuasaan
[Lihat Al Kafi Fil Ushul 2/18]
 
3. Rukun Iman menurut agama Islam ada 6 perkara, yaitu:
1. Iman Kepada Allah
2. Iman Kepada Malaikat
3. Iman Kepada Kitab-Kitab
4. Iman Kepada Para Rasul
5. Iman Kepada hari qiamat
6. Iman Kepada Qadha Qadar.
3. Rukun Iman ala Agama Syi’ah ada 5 Perkara, yaitu:
1. Tauhid
2. Kenabian
3. Imamah
4. Keadilan
5. Qiamat

4. Kitab suci umat Islam Al Qur’an yang berjumlah 6666 ayat (menurut pendapat yang masyhur).
4. Kitab suci kaum Syi’ah Mushaf Fathimah yang berjumlah 17.000 ayat (lebih banyak tiga kali lipat dari Al Qur’an milik kaum Muslimin).[Lihat kitab mereka Ushulul Kafi karya Al Kulaini 2/634]

5. Adzan menurut Agama Islam:
(Allōhu akbar) 4 kali
(Asyhadu allā ilāha illallōh) 2 kali
(Asyhadu anna Muhammadan rōsulullōh) 2 kali
(Hayya ‘alash Sholāh) 2 kali
(Hayya ‘alal falāh) 2 kali
(Allōhu akbar) 2 kali
(Lā ilāha illallōh) 2 kali
5. Adzan Ala Agama Syi’ah:
(Allōhu akbar) 4 kali
(Asyhadu allā ilāha illallōh) 2 kali
(Asyhadu anna Muhammadan rōsulullōh) 2 kali
(Asyhadu anna ‘Aliyyan waliyullōh) 2 kali
(Hayya ‘alash Sholāh) 2 kali
(Hayya ‘alal falāh) 2 kali
(Hayya ‘alā khoiril ‘amal) 2 kali
(Allōhu akbar) 2 kali
(Lā ilāha illallōh) 2 kali

6. Islam meyakini bahwa sholat diwajibkan pada 5 waktu.
6. Agama Syi’ah meyakini bahwa sholat diwajibkan hanya pada 3 waktu saja.

7. Islam meyakini bahwa sholat jum’at hukumnya wajib. [QS Al Jumu'ah:9]
7. Agama Syi’ah meyakini bahwa sholat jum’at hukumnya tidak wajib. 

8. Islam menghormati seluruh sahabat Rasulullah dan meyakini mereka orang-orang terbaik yang digelari Radhiallohu ‘Anhum oleh Allah. [QS At Taubah:100]
8. Agama Syi’ah meyakini bahwa seluruh sahabat Rasulullah telah kafir (Murtad) kecuali Ahlul Bait (versi mereka), salman Al Farisi, Al Miqdad bin Al Aswad, Abu Dzar Al Ghifari. [Ar Raudhoh Minal Kafi Karya Al Kulaini 8/245-246]

9. Islam meyakini bahwa Abu Bakar adalah orang terbaik dari umat ini setelah Rasulullah, kemudian setelahnya Umar bin Al Khatthab, lalu Utsman bin ‘Affan, lalu ‘Ali bin Abi Thalib.
9. Agama Syi’ah meyakini bahwa orang terbaik setelah Rasulullah adalah Ali bin Abi Thalib, adapun Abu Bakar dan Umar bin Al Khatthab adalah dua berhala quraisy yang terlaknat. [Ajma'ul Fadha'ih karya Al Mulla Kazhim hal. 157].

10. Islam meyakini bahwa Abu bakar adalah orang yang paling berhak menjadi khalifah sepeninggal Rasulullah.
10. Agama Syi’ah meyakini bahwa orang yang paling berhak menjadi khalifah sepeninggal Rasulullah adalah Ali bin Abi Thalib.

11. Islam meyakini bahwa Abu Bakar adalah khalifah pertama yang sah.
11. Agama Syi’ah memposisikan Abu Bakar sebagai perampas kekhalifahan dari ‘Ali bin Abi Thalib

12. Islam meyakini bahwa Mu’awiyah bin Abi Sufyan, ‘Amr bin Al ‘Ash, Abu Sufyan termasuk sahabat Rasulullah
12. Agama Syi’ah meyakini bahwa mereka pengkhianat dan telah kafir (Murtad) dari Islam.

Perhatian: Semua yang kami sampaikan ini bersumberkan dari kitab-kitab yang mereka jadikan rujukan dan sebagiannya dari situs resmi mereka.

No comments: